Beretning 2012/2013 Senest rettet 18.04.2013

Formandsberetning 2013

I det forløbne år har der været fuldt hus, dvs. at der hver torsdag møder 112 forventningsfulde spillere. Afvikling af turneringen er gået efter planen, helt uden aflysninger. Vi har fejret vort 60 års jubilæum med en guldpointturnering og en vældig fest med optræden, lækker mad og drikke. Mine bestyrelseskolleger blev sendt på hårdt arbejde, idet man skal søge tilladelser både i distriktet og hos forbundet.

Fest og turnering blev afholdt på Hedelund. Vore gæster var tilfredse, og personalet på Hedelund syntes, vi var glade og positive gæster. Vi fik dog ikke afslag i prisen. Der har i mange år været et problem med akkumulerende overskud i butikken. Det problem har bestyrelsen effektivt løst med et underskud på ca. 35.000, i alt væsentligt forårsaget af jubilæumsaktiviteterne. Vores husleje er steget, maden er steget, og både forbund og distrikt vil gerne have øget bidrag.

For øjeblikket foregår en diskussion angående distriktets turneringer. På grund af faldende tilslutning vil distriktet gøre distriktsturneringerne gratis mod en kontingentstigning på 10 til 20 kr. pr. medlem. Indtil videre er der ikke tilslutning fra klubberne. Hovedargumenterne imod er, at de der deltager (ofte eliten) selv må betale for fornøjelsen. Hvis distriktsturneringer er gratis, vil de have en konkurrencefordel i forhold til klubturneringer. Vi har drøftet det i bestyrelsen, og vi er også imod en generel kontingentforhøjelse.

Vi har også drøftet mesterpointordningen. Flemming har på fornemmelsen, at de fleste er ret ligeglade med point. Prisen er små 40 kr. pr. medlem, og overskuddet går til juniorerne. Men hvis vi forlader systemet, kan vi ikke afholde guld- og sølvpointturneringer, vi kan ikke uddele point til sommerbridge, og juniorerne fattes penge. Der skulle være et nyt ratingsystem på vej. Når det foreligger, vil vi tage det op til overvejelse.

Undervisningen er gået rigtig godt, både lærere og elever er tilfredse. Vi har holdt et lynkursus, et begynder - og et fortsættelseskursus. På nuværende tidspunkt er der ikke planlagt nye kurser, idet vi jo ikke har ledige pladser i klubben. Vi vil drøfte det nærmere på næste bestyrelsesmøde.

Vi har besluttet, at næste års kontingent også bliver på 1000 kr. Herefter skal der nok ske en stigning, idet en formue på 50.000 er passende, hvis vi skal finansiere mapper, kort, kortblandemaskine, nye bridgemates og andet IT-udstyr.

Sportslige resultater

Vi har holdt klubmesterskab for hold. Her blev Jørgen og Jørgen Østergaard og Torben Jacobsen og Jens Abildgaard Jensen nr. 1 med 57 point, nr. 2 Eiro Poulsen og Svend Vangsted sammen med Karin og Ove Høg 49 point, nr. 3 Allan Holm og Erik Arentsen sammen med Jette Sahl og Ruth Ekmann 48 point.

Top 16 blev annulleret på grund af manglende tilslutning.

Sommerbridgen blev afholdt på BI centret, i alt 5 spilleaftener. Forholdene er gode, tilslutningen i gennemsnit lidt mindre end normalt - især færre deltagere fra naboklubber. Det er nok et generelt problem. Men det er nu hyggeligt, og man varmer da også op til vintersæsonen.

Klubmester blev Karin og Ove Høg med 4959. 2 Johnny Jensen og Nikolaj Bjørn Hansen med 4903. 3 Jørgen og Jørgen Østergaard 4737 point.

Resultaterne fra parturnering 4 tager vi sammen med aftenens resultater.

Resultater uden for klubben:

Jeg synes at vi generelt er flinke til at deltage i naboklubbernes turneringer. Det gælder Hjallerups Nytårsturnering. Her klarede vi 2 førstepladser ved Eiro Poulsen og Svend Vangsted samt Egon og Erna Sørensen. Vi fik masser af andre placeringer, blandt andet 4 andenpladser.

Torben Jacobsen og Jens Abildgaard kvalificerede sig til åben par i Vingsted. Her spiller man mod eliten, og det skal man lige vænne sig til inden man opnår topplacering. Alene at kvalificere sig er flot. Helle og Ejler Sundgaard deltog i gruppen for begyndere og måtte også erkende, at konkurrencen i Vingsted er benhård.

I pokalturneringen klarede Torben Jakobsen og Jens Abildgaard sammen med Jørgen og Jørgen Østergaard sig frem til 4. runde.

Klubmatchen mod Hjallerup blev i år overbevisende vundet af Brønderslev. Torben mener, at det skyldes hans undervisning, andre mener det skyldes, at vi har vænnet os til at spille med computergivne kort.

Når jeg ser vores resultater igennem har vi klaret os ganske pænt. Vi har deltaget i turneringer i Sæby, Hjallerup, Pandrup, Hjørring, Brovst og Fjerritslev foruden flere turneringer i Aalborg. Vi er jævnt flittige og resultaterne er ganske pæne. Som regel er det ganske hyggeligt og givende at spille mod andre klubber.


Præcisering: Top 16 indgik ikke i sæsonplanen efter besvær med at skaffe deltagere de foregående sæsoner.