Beretning 2011/2012 Senest rettet 14.04.2012

Formandsberetning 29.03.12

I den forløbne sæson har vi været 108 spillere. Vi har spillet i 5 rækker mod sidste år 4. Det har betydet, at den enkelte runde er blevet afkortet med 32 spil, hvilket gav plads til en lille uhøjtidelig sideturnering, hvor computeren manipulerede med fordelingerne. Dette eksperiment fandt nogle spændende, andre syntes, at fordelingerne blev for ekstreme. Generelt har de computergivne kort med efterfølgende kortfordelinger været en succes, som vi gerne gentager. En stor tak til Jens Abildgaard.

At vi er blevet 4 spillere færre er skidt, men det har givet bedre plads til Flemmings computer, og det er rigtig godt. Antallet af spillere passer egentlig fint til lokalerne.

Samarbejdet med Serapion har været upåklageligt, og vi har i bestyrelsen vedtaget at fortsætte samarbejdet. Huslejen stiger med 50 kr. pr. spilleaften, og køkkenhjælpen stiger ligeledes med 50 kr., til gengæld er huslejen fast de næste 5 år.

Bordopstilling og køkkentjans er forløbet glat. Enkelte får ikke afleveret deres kopper og glas i kaffepausen. Det er stadigvæk gældende, at vi efterlader et ryddet køkkenbord, så de glemsomme må selv vaske op og stille på plads.

Vi har 3 fungerende turneringsledere, det er lige i underkanten. Hvis der er en eller to, der har mod på uddannelsen, betaler klubben gerne for kursus og materialer.

Som det ser ud lige nu, bliver vi færre til næste år, og da der ikke er venteliste, er tiden kommet til at starte begynderundervisning. Vi har 6, der er interesserede, men et hold skulle gerne være på mindst 12 og gerne 20. Vi samarbejder gerne med naboklubber. Vi annoncerer også gerne, men det mest effektive er mund til mund. Snak med jeres venner og henvend jer til Flemming.
På Revlingebakken i Aalborg er der onsdag den 11.04.12 og de efterfølgende onsdage et lynkursus i bridge. Det er beregnet for kortkendere, der endnu ikke har taget bridgen til sig. Det koster 50 kr. pr. gang med kaffe.

Sportslige handlinger

Siden sidste generalforsamling har klubben afholdt følgende turneringer.

Top 16. Vinder blev Henning Christensen, fulgt af Jette Sahl og Jørgen Østergaard senior.

Klubmesterskabet for hold blev vundet af Jakob, Lars, Johnny og Anders.

Sommerbridgen blev i år afholdt i BI-centret. Der var i gennemsnit 21 par pr. aften. Forholdene er glimrende og vi vil gerne fortsætte på centret. Vi kontakter centret, når vi har fastlagt spilledage.

Resultaterne fra parturnering 4 venter vi med til aftenens turnering er afsluttet.

Klubmesterskabet blev vundet af Karin med 3911 point. 2. Jørgen og Jørgen Østergaard med en formidabel slutspurt fik 3840 point. 3. Johnny Jensen og Anders Wraagaard Pedersen med 3615 point.

Turneringer uden for klubben:

Karin og jeg havde kvalificeret os til DM for seniorpar, hvor vi fik en nydelig placering som nr. 7. Vi havde også kvalificeret os til DM i åben par, her blev vi jordet og blev nr. 46 i B-finalen. Og det var jo ikke så godt.
I år har Jens Abildgaard og Torben Jacobsen kvalificeret sig til DM i åben par efter en fornem 5- plads i distriktsfinalen i Ålborg.

Flemming Sørensen og Egon Larsen blev nr. 7 i distriktsfinalen for veteraner. Ganske flot, men det er kun de 4 bedste par, der kvalificerer sig.

Sommerhold i Brovst og Hjallerup havde også deltagere fra Brønderslev, der var hæderlige resultater, men ingen sejre.

Hjallerup Nytårsturnering: Jeg tror det er første gang vi ikke fik rækkevindere. 2 plads til Jørgen og Jørgen Østergaard i B-rækken og en anden plads i række K til Hans Chr. Nielsen og Svend Rømer.

Så har vi spillet feriebridge i Hjallerup, vi måtte acceptere et klart nederlag.

Vinoble Cup: Jens Abildgaard, Torben Jacobsen, Jørgen og Jørgen Østergaard har igen klaret sig fornemt. I den forløbne weekend blev 4. runde overstået med en sikker sejr over københavnske gæster fra Blakset-klubberne.

Ejler og Helle Sundgaard har deltaget i DM for begyndere i Hjørring med en flot 1. plads til følge - på landsplan blev det til en 18. plads ud af 88 deltagere.

Alt i alt har vores resultater været som forventeligt. Der er stadigvæk plads til forbedringer, på den anden side er vi da ikke helt håbløse i konkurrence mod andre klubber. Vi bliver altid vel modtaget, og selv om det ofte er Tordenskjolds soldater, der er tilmeldt, er det som regel både hyggeligt og opbyggeligt at deltage i andre klubbers turneringer.

Det er jo i år vi har 60 års jubilæum, det berettiger os til holde en guldpointurnering. Vi skal have fastsat en dato, og der skal forhandles tidspunkt med distriktet.

Belønningsliste 2012

Der er som tidligere år mange, der hjælper til med klubbens trivsel. Hvis vi i bestyrelsen har brug for hjælp, går vi sjældent forgæves. Vi fremhæver kun nogle få udvalgte.

Frank Busk, som suverænt styrer bordopstilling. - Rødvin
Erna og Egon Sørensen, der står for den ugentlige transport af drikkevarer, og de har besværet med præmievin. - Rødvin
Flemming for sit store arbejde med turneringstilrettelæggelse. - Rødvin
Lars Spejlborg redigerer fortsat hjemmesiden, og lever stadigvæk med i klubbens trivsel. Flemming og Lars har jævnligt kontakt med hinanden. - Drambuie
Rikke som klarer girokortene og køber ind til køkkenet hver uge. - Rødvin
Henny køber også ind hver uge, redigerer vore bestyrelsesreferater. - Rødvin
Niels, som materialeansvarlig, søger for at det hele er stillet frem, når vi møder om torsdagen, og når hele baduljen skal flyttes og installeres på BI. Det hele foregår stille og roligt. Og alle er tilfredse. - Rødvin
Knud Vittrup. Vores vinekspert, som desværre vil ophøre i bestyrelsen. Vi kommer til at savne dig og dit store lokalkendskab. Jeg håber, at vi lejlighedsvis kan trække på dig. Du har været en rigtig god samarbejdspartner- altid positiv og sammen med Gudrun meget gæstfri. Heldigvis skal vi fortsat mødes ved bordet, hvor du ikke er bleg for at melde 3 UT uden sparhold. - Rødvin
Henning Kristensen: vores direkte samarbejdspartner i Serapion. - Rødvin
Jens Abildgaard. Jeg havde næsten glemt dig, for du jo gør jo ikke meget væsen af dig selv. Men du stiller med kortene hver torsdag, og du hjælper gerne med computeren, hvis der er problemer. Endelig er du en skattet turneringsleder. - Rødvin


Korrektion: I distriktsfinalen for seniorpar deltog Henning Christensen i stedet for Flemming Sørensen sammen med Egon Larsen.