Beretning 2004/2005 Senest rettet 25.03.2005

Beretningen til generalforsamlingen, den 17. marts 2005.

Endnu en sæson er ved afslutningen. Vi starter med et tilbageblik.

Efter sidste års generalforsamling afholdtes TOP 16 turneringen, og vinder blev Jørgen Østergaard. Nr. 2 blev Arne Johan Trane.
Lars havde virkelig problemer med at finde de 16 deltagere, der kunne spille denne dato, men vi prøver igen i år.

Vi sluttede sæsonen med holdturneringen, hvor 18 hold deltog. Vindere:
A - Jette og Lars Vejlstrup / Johnny Jensen og Nikolaj Bjørn Hansen
B - Erna Sørensen og Frede Jacobsen / Henny Jacobsen og Egon Sørensen
C - Else Jensen og Jytte Pedersen / Stinne Thomsen og Gerda Henriksen

Sommerbridge
Vi måtte igen opleve en vigende interesse for sommerbridge. Der afholdtes 11 spilleaftener med i snit 15 par, og flere gange var der kun 10 par. Der har været tilbagegang hvert år de sidste år, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at der kun afholdes sommerbridge i august måned - 4 gange inden sæsonstart, hvor vi starter torsdag den 4.august, hvor der så er mulighed for opvarmning inden sæsonstart og evt. med ny makker. Det vil blive annonceret i bridgebladet. Der er brugt mange ressourcer på hver spilleaften med tilmelding, planlægning og afviklingen, og dette står ikke mål med den interesse, der er vist.

Gertrude Kristiansen har meddelt, at hun afholder bridgeaftener for lokale spillere hver torsdag fra den 16.juni og til og med torsdag den 28.07 kl. 19.00 i Brønderslevhallen. Tilmelding til Gertrude på telefonnr. 98821373 mellem 9.00 og 11.00. Så med dette, alligevel sommerbridge det meste af sommeren ved fælles hjælp.

Vinterturneringen
Sæsonen er i år startet med 2 7-bords og 3 6-bords rækker. I alt 128 spillere, en fremgang på 8 spillere. I december fik vi tilgang af 4 nye spillere fra Gertrudes begynderhold og igen til sidste parturnering med yderligere 4 spillere, så vi slutter med 136 spillere. Velkommen til jer i bridgeklubben. Dette medførte ligeledes, at bestyrelsen besluttede at ændre de planlagte 3 turneringer til 4 parturneringer. Vinderne af sidste par-turnering vil senere i aften få overrakt præmier.

Klubmester
Der har i år været tæt kamp om at blive klubmester, idet føringen skiftede på 2 ud af de sidste 3 spilleaftner. Resultatet blev, at Lars Spejlborg og Niels Østergård Christensen genvandt klubmesterskabet. Tillykke med dette!

Sæsonen afsluttes med en holdturnering over 5 spilleaftener, og man kan endnu nå at tilmelde sig i aften. Enkelte par kan også tilmelde sig!

Undervisningsaftner
I november måned fik vi en aftale med Niels Østergård Christensen om afholdelse af 3 undervisningsaftener på time. Det blev virkelig godt modtaget med 50 til 60 deltagere hver aften. Vi fik også et godt udbytte af disse aftener og en stor tak til Niels for god indførelse i de valgte emner. Det er så op til os at få dem indøvet og brugt.

Juleafslutningen
Igen i år var vi ca. 100 medlemmer til juleafslutningen. Den stod i julehyggens tegn. Efter tilbagemeldingerne vi har fået, da var det en god aften.

Nytårsstævnet i Hjallerup
Igen i år var klubben godt repræsenteret med i alt 36 par og med mange gode placeringer, herunder 3 førstepladser til henholdsvis Johnny Jensen og Nikolaj Bjørn Hansen, Ketty og Poul Erik Jensen og Grethe Pedersen og Lisbeth Dall. Især sejren i A-rækken er værd at bemærke.

Desværre har der kun været begrænset interesse fra klubbens spillere for at deltage i de mange øvrige spændende åbne turneringer, der afholdes af vore naboklubber. Deltagelse fra klubben i disse turneringer må gerne blive større fremover.

Holdturneringer
Nogle få af klubbens spillere har deltaget i holdturneringer, som arrangeres af distrikt Nordjylland. I sommerholdturneringen i Hjallerup deltog i alt 6 af klubbens spillere på 3 forskellige hold. Bedste resutat var en flot 2.plads i A-rækken til Ole Foss, Ebba Holst og Svend Vangsted.

I serie 1 deltog Birthe Jespersgård, og holdet blev nr. 3.

I serie 2 i Hjallerup deltog 3 af klubbens spillere på forskellige hold og bedste resultat var en 2. plads til Birthe Jespersgård.

I Serie 2 i Brovst, deltog et hold med Karin og Ove Høg samt Johnny Jensen og Lars Spejlborg, og de formåede at blive nr. 2.

Endelig har spillere fra klubben deltaget i pokalturneringen, hvor holdet med Lars Spejlborg og Niels Østergård Christensen vandt en enkelt kamp, mens Birthe Jespersgård og Vibe Skibdal Schmidt vandt hele 3 kampe, inden de blev slået ud.

Klubmatchen mod Hjallerup i år blev drillet af snevejret. Vi besluttede midt på dagen at gennemføre matchen, for dem der mødte op. 24 par fra Brønderslev og det samme fra Hjallerup. 8 par i alt mødte ikke op på grund af vejret. De 3 rækker blev spillet som planlagt, og de resterende spillede deres egen turnering. Vi mødte megen modstand og spillede uafgjort i A-rækken, men tabte B- og C-rækken, men vi kommer stærk tilbage næste år. Trods vejret havde vi en hyggelig match i Hjallerup.

Distriktets parturneringer
Brønderslev har haft indledende turneringer i åben par, mixed par og damepar. Veteranpar afholdtes i Pandrup. Deltagerantallet i klubbens indledende puljer er på niveau med deforegående år, men vi ser meget gerne, at flere at klubbens medlemmerviser interesse for disse turneringer og for at fremme dette, påtog klubben sig i år at afholde flere i Brønderslev.

Veteranpar
Her har 3 par spillet sig til semifinale i lørdags, og her kom Egon Larsen og Mogens Olesen samt Henny Jacobsen og Egon Sørensen videre til finalen om søndagen, hvor de blev nr. 15 og 16. I finalen deltog også sidste års mestre, Birthe Jespersgaard og Anne Birthe Jensen, som denne gang blev nr. 5.

I de øvrige turneringer afholdes semifinaler og finaler i april. I åben, mixed og damepar er fra klubben kvalificeret, henholdsvis 4, 5 og 5 par til semifinalerne.

Brønderslev er vært for damepar finalen, der spilles søndag den 17.04.05 i Brønderslevhallen.

Parmesterskab om DM i alle rækker afholdes i år og de kommende år i Vingsted center ved Vejle i juli måned. En hel uge med bridge, hvor alle kan deltage i diverse tilrettelagte turneringer. Kan tillige kombineres med golf. Program m.v. kan hentes på nettet og har været i bridgebladet. Bestyrelsen har vedtaget, at der gives et transporttilskud på kr. 500,- pr. par til klubmedlemmer, der har kvalificeret sig til DM i Vingstedcenteret.

Undervisningen
Gertrude kører utrættelig videre med undervisning af nye bridgespillere og startede med 13-14 spillere, og heraf er 7 startet i denne sæson. Flot klaret og vi håber, at de har fået smag for dette underholdende spil og vil fortsætte i klubben.

Rygning
Sidste år blev der indført rygeforbud på gymnasiet, men klubben fik dispensation og har det indtil videre. Rygning generer en del af klubbens medlemmer, hvorfor bestyrelsen vil stille forslag om at reducere tilladt rygning til kaffepausen i spillelokalerne. Det fleste klubber har total forbud. Dette kommer til drøftelse under punkt 4.

Kaffe
Som meddelt sidste år, stoppede kantinen her med at sælge kaffe og brød til os, samt øl og vand. Vi drøftede mulighederne i bestyrelsen og indhentede 5 tilbud. På de opstillede leveringsbetingelser var Knud Stenbakken billigst. Nr. 2 skulle have næsten det dobbelte - og mere end vi betalte her i huset tidligere. Vi må sige, at vi har været meget tilfredse med aftalen, både hvad angår prisen og kvaliteten. På grund af denne gode aftale, kommer vi i år ud med et meget godt regnskab, hvilket Kirsten senere vil redegøre for. Hvordan vi får løst opgaven til næste sæson, må bestyrelsen drøfte i løbet af sommeren.

45 arrangementer er der afviklet siden sidste generalforsamling. Til alle disse arrangementer er der en forberedelse, klargøring, gennemførelse og endelig opgørelserne og afslutning med oprydning, for hvert arrangement. For at dette kan gennemføres, er der brug for mange hjælpere hver aften, og her møder vi megen stor velvilje fra medlemmerne.

Jeg vil gerne takke alle dem, der hjælper os med afviklingen på den ene eller anden måde. Tak for jeres store indsats. Vi har selv i år skulle forestå salg af øl og vand, herunder indkøb og returemballage. Alt dette har Egon klaret.

Egon og Erna, Henny og Frede møder tidlig hver aften for at gøre klar til os. Senere kommer flere hjælpere til. Afslutningsvis står de for oprydningen. Tak skal i have for dette.
Lars - klubbens turneringsleder. Tak for din store indsats med tilrettelæggelse, afvikling og opfølgning af alle klubbens turneringer, samt informativ opbygning af klubbens hjemmeside. Disse opgaver er også i gode hænder.

Jeg vil takke bestyrelseskollegaerne for godt og aktiv samarbejde i det forløbneår.
Tak til medlemmerne for opbakning til os og endnu en sæson uden de store problemer.

Herefter vil jeg overlade beretningen til debat.


Efterfølgende har det vist sig, at resultaterne fra holdturneringen, ikke var angivet korrekt. Vinderne var:
A - Karin og Ove Høg / Jørgen Østergaard og Olaf Kirkholm
B - Erna Sørensen og Frede Jacobsen / Henny Jacobsen og Egon Sørensen
C - Flemming og Lis Bolmgren / Marianne Mouritsen og Inger Hanghøj