Bronzepoint for udenbys spillere 2001 Senest rettet 05.10.2001

Af listen fremgår bronzepoint opnået i Brønderslev Bridgeklubs åbne sommerbridge turneringer af spillere udenfor klubben.

Nr. Point Navn Klub
1 76 Anne Pflug Aalborg
2 72 Jes Bank Nord
3 71 Elsebeth Clemmensen Aalborg
4 71 Hans Clemmensen Aalborg
5 59 Arnold Sørensen Hjallerup
6 47 Karen Jeppesen Pandrup
7 42 Herman Hansen Brovst
8 37 Knud Aaen Hjallerup
9 35 Tove Sørensen Pandrup
10 33 Inge Rasmussen Valby
11 33 Peter Rasmussen Valby
12 28 Gudrun Grøn Brønderslev
13 28 John Husted Nord
14 28 Jens Jørgen Jensen Pandrup
15 28 Tove Rasmussen Pandrup
16 26 Carlo Westmark Vrå
17 26 Inger Westmark Vrå
18 22 Jytte Kann Hjallerup
19 19 Leif Marcussen Århus
20 19 Ole Bech Nielsen Århus
21 18 Erik Carlsen Hjørring
22 18 Jette Sahl Vrå
23 15 Edith Thorup Gentofte
24 15 Johan Asmussen Gentofte
25 14 Andreas Larsen Vodskov
26 12 Poul Holm Lyngby
27 12 Ruth Hesselholt Lyngby
28 12 Elly Bertelsen Pandrup
29 12 Doris Hermansen Vrå
30 11 Jens Peter Christensen Brovst
31 10 Grete Laursen Aalborg
32 10 Knud Erik Laursen Aalborg
33 10 Harley Lauritsen Hjørring
34 10 Meta Nielsen Hjørring
35 10 Alfred Reimann Varde
36 10 Kirsten Reimann Varde
37 9 Christian Brøndum Brovst
38 9 Kjeld Zimmer Pandrup
39 9 Svend Nielsen Pandrup
40 8 Christian Hejlesen Pandrup
41 8 Ole Bertelsen Pandrup