Bronzepoint - årets klubrangliste Senest rettet 12.05.2000

Af listen fremgår bronzepoint opnået i klubbens turneringer i vintersæsonen.

Nr. Point Navn
1 368 Karin Høg
2 360 Aage Ansø
3 348 Ove Høg
4 344 Anders Andersen
5 303 Niels Olesen
6 297 Lars Spejlborg
7 249 Poul Erik Pedersen
8 249 Jytte Pedersen
9 248 Alex Veje Rasmussen
10 248 Else Kaasgaard
11 240 Gertrude Kristiansen
12 237 Jens Abildgaard Jensen
13 233 Gudrun Vittrup
14 229 Aase Pedersen
15 227 Else Jensen
16 220 Søren Frost
17 216 Erik Jensen
18 213 Ken Poulsen
19 213 Niels Østergaard Christensen
20 208 Erna Andersen
21 207 Peder Vestergård Olesen
22 205 Søren Lunden
23 205 Ingrid Severinsen
24 200 Johnny Jensen
25 199 Henny Jacobsen
26 198 Mona Jensen
27 197 Henning Christensen
28 192 Egon Sørensen
29 188 Birthe Andersen
30 187 Ketty Jensen
31 187 Poul Erik Jensen
32 184 Inge Kirstine Jensen
33 182 Ejla Størup
34 182 Ingrid Frejlev
35 179 Kirsten Nielsen
36 178 Stinne Thomsen
37 176 Grethe Pedersen
38 174 Jette Vejlstrup
39 174 Lars Vejlstrup
40 173 Knud Vittrup
41 166 Olaf Kirkholm
42 165 Ebba Holst
43 165 Nicolaj Bjørn Hansen
44 161 Annelise Frederiksen
45 158 Erna Sørensen
46 158 Gerda Henriksen
47 158 Frede Jacobsen
48 156 Lars Nielsen
49 155 Svend Vangsted
50 155 Ulla Kusk
51 154 Kamma Jespersen
52 153 Jan Andersen
53 152 Bent Larsen
54 151 Asta Pedersen
55 150 Ellis Haugård Jensen
56 145 Ellen Larsen
57 145 Kirsten Møller
58 143 Hanne Madsen
59 143 Lis Dam
60 142 Jørgen Sand Nielsen
61 141 Arne Jensen
62 138 Mogens Olesen
63 133 Kirsten Jensen
64 131 Niels Regnar Andersen
65 129 Egon Larsen
66 128 Lisbet Dall
67 128 Jørgen Jensen
68 128 Knud Nielsen
69 127 Gudrun Grøn
70 126 Aase Sørensen
71 126 Agnes Madsen
72 126 Birthe Galland
73 126 Inge Lise Kristensen
74 125 Egon Klæstrup
75 125 Eva Andersen
76 124 Ingerlise Engelund
77 123 Poul Hauge
78 123 Lars Markussen
79 122 Kaj Frederiksen
80 121 Erik Andersen
81 120 Lisbeth Nysted
82 119 Anna Grethe Sand Nielsen
83 119 Inge Olesen
84 119 Ole Rømer
85 119 Else Gadeberg
86 119 Gunnar Hansen
87 118 Anette Kusk
88 117 Knud Svante Eriksen
89 114 Gunnar Engelund
90 114 Ketty Møller Christensen
91 114 Møller Christensen
92 112 Ivan Madsen
93 112 Tove Madsen
94 109 Birthe Eriksen
95 109 Bent Gadeberg
96 104 Annalise Holt Christensen
97 102 Anne Kirstine Pedersen
98 101 Aase Lynggaard
99 101 Doris Hermansen
100 99 Rita Jensen
101 96 Rigmor Christensen
102 95 Egon Jensen
103 94 Aage Bak
104 85 Sonja Nielsen
105 84 Palle Hansen
106 82 Jacob Dybkjær
107 82 Bodil Hauge
108 81 Tove Tolstrup
109 74 Kirsten Nielsen
110 73 Annie Sørensen
111 71 Marie Jensen
112 69 Eiro Poulsen
113 66 Else Sahlin
114 66 Henrik Kusk
115 65 Lis Christensen
116 61 Lis Albrechtsen
117 59 Inger Høj
118 55 Chris Mølgaard Nielsen
119 54 Else Krogh Pedersen
120 52 Gudrun Bak
121 51 Jørgen Sørensen
122 51 Werner Petersen
123 46 Morten Muxoll
124 44 Karla Lehm
125 41 Gudrun Mellemkær
126 41 Gudrun Mørk-Jensen
127 40 Inger Damsgaard Jensen
128 40 Grethe Thomsen
129 39 Marie Flyvholm
130 35 Anna Jensen
131 35 Karl Erik Ødegaard
132 35 Knud Nørgaard
133 33 Birte Bonnerup
134 33 Henning Bonnerup
135 31 Arne Johan Thrane
136 29 Betty Sørensen
137 27 Bodil Grindsted
138 27 Else Neve Nielsen
139 26 Herdis Jensen
140 26 Tove Nielsen
141 24 Søren Holm
142 12 Benny Balle Jensen
143 12 Birgitte Krüger
144 12 Helle Krogh
145 11 Elsebeth Westmark
146 9 Gudrun Gjerløv
147 6 Britta Skov
148 6 Poul Ørum
149 6 Grethe Jensen